30

Picture of  Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37LM1S-4AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37LM1S-4AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

2.803.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 ...

2.803.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

25.443.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 0.75...

25.443.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 1.5 kW,FRN1.5AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 1.5 kW,FRN1.5AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

25.702.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 1.5 ...

25.702.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Lift 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua

31.364.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 11 k...

31.364.000 đ

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 kW,FRN11AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 kW,FRN11AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

34.581.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 k...

34.581.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 kW,FRN11AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 kW,FRN11AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

26.540.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 k...

26.540.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 kW,FRN11LM1S-2AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 kW,FRN11LM1S-2AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

31.364.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 11 k...

31.364.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Lift 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua

34.592.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 15 k...

34.592.000 đ

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 kW,FRN15AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 kW,FRN15AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

36.295.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 k...

36.295.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 kW,FRN15AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 kW,FRN15AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

30.668.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 k...

30.668.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 kW,FRN15LM1S-2AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 kW,FRN15LM1S-2AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

34.592.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 15 k...

34.592.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5 kW

Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5 kW

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

47.769.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5...

47.769.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Lift 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua

43.817.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 18.5...

43.817.000 đ

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5 kW,FRN18.5AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5 kW,FRN18.5AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

35.632.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5...

35.632.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5 kW,FRN18.5LM1S-2AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5 kW,FRN18.5LM1S-2AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

43.817.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 18.5...

43.817.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 2.2 kW,FRN2.2AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 2.2 kW,FRN2.2AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

25.962.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 2.2 ...

25.962.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Lift 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua

50.735.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Lift 22 k...

50.735.000 đ

Ngõ ra tần số 0.0-120 Hz. Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây. Có đầu vào 48 VDC. Tích hợp...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 kW,FRN22AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 kW,FRN22AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

49.328.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 k...

49.328.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 kW,FRN22AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 kW,FRN22AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

41.116.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 k...

41.116.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 kW,FRN22LM1S-2AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 kW,FRN22LM1S-2AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

50.735.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 22 k...

50.735.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 3.7 kW,FRN3.7AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 3.7 kW,FRN3.7AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

26.688.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 3.7 ...

26.688.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 3.7 kW,FRN3.7AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 3.7 kW,FRN3.7AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

20.206.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 3.7 ...

20.206.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 kW,FRN30AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 kW,FRN30AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

82.663.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 k...

82.663.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 kW,FRN30AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 kW,FRN30AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

76.918.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 k...

76.918.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 kW,FRN30LM1S-4AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 kW,FRN30LM1S-4AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

107.909.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 30 k...

107.909.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

111.634.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 k...

111.634.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 kW,FRN37AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

87.036.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 37 k...

87.036.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 45 kW,FRN45LM1S-4AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 45 kW,FRN45LM1S-4AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

172.942.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 45 k...

172.942.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

27.519.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 ...

27.519.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

22.608.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 ...

22.608.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5LM1S-2AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5LM1S-2AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

22.047.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 ...

22.047.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5LM1S-4AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 kW,FRN5.5LM1S-4AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

0 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 5.5 ...

0 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 kW,FRN7.5AQ1L-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 kW,FRN7.5AQ1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

34.529.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 ...

34.529.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 kW,FRN7.5AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 kW,FRN7.5AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

24.082.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 ...

24.082.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 kW,FRN7.5LM1S-2AA

Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 kW,FRN7.5LM1S-2AA

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

23.753.000 đ

Fuji FRENIC-Lift Inverter 7.5 ...

23.753.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua