Bộ nguồn cho PLC

Picture of Bộ guồn B&R 7EX470.50-1

Bộ guồn B&R 7EX470.50-1

Mã hàng:7EX470.50-1| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua

14.400.000 đ 17.250.000 đ

Bộ guồn B&R 7EX470.50-1

14.400.000 đ 17.250.000 đ

Mã hàng:7EX470.50-1| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua
Picture of Bộ guồn B&R X20 CPS 9400

Bộ guồn B&R X20 CPS 9400

Mã hàng:X20cPS9400| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua

1.920.000 đ 2.300.000 đ

Bộ guồn B&R X20 CPS 9400

1.920.000 đ 2.300.000 đ

Mã hàng:X20cPS9400| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn B&R X20 PS 2100

Bộ nguồn B&R X20 PS 2100

Mã hàng:X20PS2100| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua

2.880.000 đ 3.450.000 đ

Bộ nguồn B&R X20 PS 2100

2.880.000 đ 3.450.000 đ

Mã hàng:X20PS2100| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn B&R X20 PS 9400

Bộ nguồn B&R X20 PS 9400

Mã hàng:X20PS9400| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua

4.800.000 đ 5.750.000 đ

Bộ nguồn B&R X20 PS 9400

4.800.000 đ 5.750.000 đ

Mã hàng:X20PS9400| Hãng: B&R | Xuất xứ: Germany

Đặt mua