Aptomat MCB, RCCB

Picture of Aptomat MCB-1P-63A/6KA TECO

Aptomat MCB-1P-63A/6KA TECO

Hãng sản xuất : TECO Loại : Một cực Dòng điện định mức (A) :...

Đặt mua

32.000 đ

Aptomat MCB-1P-63A/6KA TECO

32.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Một cực Dòng điện định mức (A) :...

Đặt mua
Picture of MCB TECO-3P-10KA-20A

MCB TECO-3P-10KA-20A

Hãng sản xuất : TECO Loại : TD-Tốc độ cao Số cực : Ba cực Dòng định mức (A) :20 Dòng...

Đặt mua

115.000 đ

MCB TECO-3P-10KA-20A

115.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : TD-Tốc độ cao Số cực : Ba cực Dòng định mức (A) :20 Dòng...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2CSR255040R1104

ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1104

Đặt mua

2.820.000 đ

ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2...

2.820.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1104

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C10 AC100 2CSR255040R2104

ABB MCB - DS201 C10 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2104

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C10 AC100 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2104

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C10 AC300 2CSR255040R3104

ABB MCB - DS201 C10 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3104

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C10 AC300 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3104

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C16 AC30 2CSR255040R1164

ABB MCB - DS201 C16 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1164

Đặt mua

2.820.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC30 2C...

2.820.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C16 AC300 2CSR255040R3164

ABB MCB - DS201 C16 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3164

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC300 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C20 AC100 2CSR255040R2204

ABB MCB - DS201 C20 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2204

Đặt mua

3.098.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC100 2...

3.098.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C20 AC30 2CSR255040R1204

ABB MCB - DS201 C20 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1204

Đặt mua

2.969.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC30 2C...

2.969.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C20 AC300 2CSR255040R3204

ABB MCB - DS201 C20 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3204

Đặt mua

3.098.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC300 2...

3.098.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C25 AC30 2CSR255040R1254

ABB MCB - DS201 C25 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1254

Đặt mua

3.026.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC30 2C...

3.026.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1254

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C25 AC300 2CSR255040R3254

ABB MCB - DS201 C25 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3254

Đặt mua

3.156.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC300 2...

3.156.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3254

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C32 AC100 2CSR255040R2324

ABB MCB - DS201 C32 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2324

Đặt mua

3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC100 2...

3.363.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2324

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C32 AC30 2CSR255040R1324

ABB MCB - DS201 C32 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1324

Đặt mua

3.223.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC30 2C...

3.223.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1324

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C32 AC300 2CSR255040R3324

ABB MCB - DS201 C32 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3324

Đặt mua

3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC300 2...

3.363.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3324

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C40 AC100 2CSR255040R2404

ABB MCB - DS201 C40 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2404

Đặt mua

3.507.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC100 2...

3.507.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2404

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C40 AC30 2CSR255040R1404

ABB MCB - DS201 C40 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1404

Đặt mua

3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC30 2C...

3.363.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1404

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C40 AC300 2CSR255040R3404

ABB MCB - DS201 C40 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3404

Đặt mua

3.507.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC300 2...

3.507.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3404

Đặt mua