30

Picture of Bộ bảo vệ ngược pha 200/220VAC, 3P APR-S [ Omron ]

Bộ bảo vệ ngược pha 200/220VAC, 3P APR-S [ Omron ]

Nguồn cấp: 3-pha, 200/220 VAC, 50/60 Hz Điện áp làm việc: 170 đến 240 VAC Thời gian đáp ...

Đặt mua

853.860 đ

Bộ bảo vệ ngược pha 200/220VAC...

853.860 đ

Nguồn cấp: 3-pha, 200/220 VAC, 50/60 Hz Điện áp làm việc: 170 đến 240 VAC Thời gian đáp ...

Đặt mua
Picture of Bộ bảo vệ ngược pha 380/400VAC, 3P APR-S380 [ Omron ]

Bộ bảo vệ ngược pha 380/400VAC, 3P APR-S380 [ Omron ]

Nguồn cấp: 3-pha, 380/400 VAC, 50/60 Hz Điện áp làm việc: 350 đến 420 VAC Thời gian đáp ...

Đặt mua

861.084 đ

Bộ bảo vệ ngược pha 380/400VAC...

861.084 đ

Nguồn cấp: 3-pha, 380/400 VAC, 50/60 Hz Điện áp làm việc: 350 đến 420 VAC Thời gian đáp ...

Đặt mua