Analog Timer

Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua

961.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

961.000 đ

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 11-chân tròn, analog H3CR-A AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua

1.007.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

1.007.000 đ

Loại 11-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế đ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 [ Omron ]

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế độ...

Đặt mua

890.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

890.000 đ

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC Ngõ ra rơle DPDT Chế độ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 [ Omron ]

Loại 8-chân Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48 Ngõ ra rơle DPDT Chế độ hoạt động: A:ON-delay (...

Đặt mua

1.037.000 đ

Bộ định thời gian đa chức năng...

1.037.000 đ

Loại 8-chân Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48 Ngõ ra rơle DPDT Chế độ hoạt động: A:ON-delay (...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog H3BA-N AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog H3BA-N AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

814.000 đ

Bộ định thời gian đa năng, 11 ...

814.000 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog H3BA-N8H AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analog H3BA-N8H AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

805.000 đ

Bộ định thời gian đa năng, 8 c...

805.000 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hai kim, 8 chân tròn, analog H3BF-N8 AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian hai kim, 8 chân tròn, analog H3BF-N8 AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

1.485.000 đ

Bộ định thời gian hai kim, 8 c...

1.485.000 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog H3CR-F8N AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian kép (định thời gian ON và OFF), 8-chân tròn, analog H3CR-F8N AC100-240 [ Omron ]

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz) Ngõ ra rơle DPDT Nhiều thang đo: 0.05s...

Đặt mua

2.115.000 đ

Bộ định thời gian kép (định th...

2.115.000 đ

Loại 8-chân Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz) Ngõ ra rơle DPDT Nhiều thang đo: 0.05s...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer) H3DKZ-F [ Omron ]

Bộ định thời gian kép kích thước 22.5mm (Twin Timer) H3DKZ-F [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua

428.400 đ

Bộ định thời gian kép kích thư...

428.400 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆) H3CR-G8EL AC200-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác (Y-∆) H3CR-G8EL AC200-240 [ Omron ]

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây...

Đặt mua

1.606.000 đ

Bộ định thời gian khởi động Sa...

1.606.000 đ

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thời gian chuyển Sao có thể định đến 120 giây...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog H3BG-N8H AC220V [ Omron ]

Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog H3BG-N8H AC220V [ Omron ]

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua

1.127.280 đ

Bộ định thời gian khởi động Sa...

1.127.280 đ

Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.0...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian kích thước 22.5mm H3DEZ-A1 [ Omron ]

Bộ định thời gian kích thước 22.5mm H3DEZ-A1 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua

350.700 đ

Bộ định thời gian kích thước 2...

350.700 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V M [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V M [ Omron ]

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 phút Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua

1.224.000 đ

Bộ định thời gian OFF, 8 chân ...

1.224.000 đ

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 phút Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V S [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF, 8 chân tròn, analog H3BH-N8 AC220V S [ Omron ]

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 giây Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua

1.231.000 đ

Bộ định thời gian OFF, 8 chân ...

1.231.000 đ

Thời gian cài đặt: 0.05 ~ 12 giây Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 M [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 M [ Omron ]

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 phút Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua

1.781.000 đ

Bộ định thời gian OFF-Delay H3...

1.781.000 đ

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 phút Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 S [ Omron ]

Bộ định thời gian OFF-Delay H3CR-H8L AC200-240 S [ Omron ]

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 giây Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua

1.772.000 đ

Bộ định thời gian OFF-Delay H3...

1.772.000 đ

Loại 8-chân tròn, analog Nguồn cấp: 220VAC Thang đo: 0.05 ~ 12 giây Ngõ ra: Rơle DPDT ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DEZ-A2 [ Omron ]

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DEZ-A2 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua

367.500 đ

Bộ định thời gian On-Delay, kí...

367.500 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 ~ 1.2 s; 0.1 ~ ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DKZ-A1 [ Omron ]

Bộ định thời gian On-Delay, kích thước 22.5mm H3DKZ-A1 [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua

350.700 đ

Bộ định thời gian On-Delay, kí...

350.700 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC, 50/60 Hz Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian: 0.1 to 1...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm H3DEZ-G [ Omron ]

Bộ định thời gian Sao-Tam giác, kích thước 22.5mm H3DEZ-G [ Omron ]

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian khởi động: 1 ~ 12 s;...

Đặt mua

0 đ

Bộ định thời gian Sao-Tam giác...

0 đ

Nguồn cấp: 24 ~ 240 VAC/DC Chế độ hoạt động: On-Delay Đặt thời gian khởi động: 1 ~ 12 s;...

Đặt mua
Picture of Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05 0-500 2M

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05 0-500 2M

Đo áp suất 0 - 5 Bar, ngõ ra 4-20mA. SUS316L, IP66

Đặt mua

9.912.000 đ

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M0...

9.912.000 đ

Đo áp suất 0 - 5 Bar, ngõ ra 4-20mA. SUS316L, IP66

Đặt mua
Picture of Cảm biến áp suất Omron E8AA-M10 0-1000 2M

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M10 0-1000 2M

Đo áp suất 0~10 Bar, ngõ ra 4-20mA. SUS316L, IP66

Đặt mua

10.395.000 đ

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M1...

10.395.000 đ

Đo áp suất 0~10 Bar, ngõ ra 4-20mA. SUS316L, IP66

Đặt mua
Picture of Cảm biến áp suất Omron E8CC-A01C 2M

Cảm biến áp suất Omron E8CC-A01C 2M

Cảm biến áp suất 0~98 kPa, ngõ ra 0~5VDC

Đặt mua

3.994.200 đ

Cảm biến áp suất Omron E8CC-A0...

3.994.200 đ

Cảm biến áp suất 0~98 kPa, ngõ ra 0~5VDC

Đặt mua
Picture of Cảm biến áp suất Omron E8CC-AN0C 2M

Cảm biến áp suất Omron E8CC-AN0C 2M

Cảm biến áp suất 0 ~ -101 kPa, ngõ ra 0~5VDC

Đặt mua

3.626.070 đ

Cảm biến áp suất Omron E8CC-AN...

3.626.070 đ

Cảm biến áp suất 0 ~ -101 kPa, ngõ ra 0~5VDC

Đặt mua
Picture of Cảm biến áp suất Omron E8CC-B10C 2M

Cảm biến áp suất Omron E8CC-B10C 2M

Cảm biến áp suất 0 ~ 980 kPa, ngõ ra 0~5VDC

Đặt mua

3.994.200 đ

Cảm biến áp suất Omron E8CC-B1...

3.994.200 đ

Cảm biến áp suất 0 ~ 980 kPa, ngõ ra 0~5VDC

Đặt mua
Picture of Cảm biến áp suất Omron E8Y-A5Y

Cảm biến áp suất Omron E8Y-A5Y

Đo áp suất vi sai 0~5.00 kPa, ngõ ra NPN và 4~20mA

Đặt mua

7.854.000 đ

Cảm biến áp suất Omron E8Y-A5Y

7.854.000 đ

Đo áp suất vi sai 0~5.00 kPa, ngõ ra NPN và 4~20mA

Đặt mua
Picture of Cảm biến độ ẩm Omron ES2-THB

Cảm biến độ ẩm Omron ES2-THB

Đo độ ẩm 20~95%, ngõ ra 1~5VDC, nhiệt độ 0~55oC, Pt100

Đặt mua

10.395.000 đ

Cảm biến độ ẩm Omron ES2-THB

10.395.000 đ

Đo độ ẩm 20~95%, ngõ ra 1~5VDC, nhiệt độ 0~55oC, Pt100

Đặt mua